Search: Sch. Matching/Mapping, Hartung, M, 2010, uni-leipzig.de, 10 - 49